ОБЈАВЕНА Е КНИГАТА НА АПСТРАКТИ ОД 2019

Книгата на апстракти на симпозиумот „Денови на превентивната медицина во РМ 2019“ е објавена и можете да ја видите или преземете на следниот линк: http://www.dpm.mk/programa-2019/Ве потсетуваме дека симпозиумот беше акредитиран и носи 12 бодови за активно и 8 за пасивно учество, како што е прикажано на сликата погоре.

Прочитај повеќе

ОБЈАВЕНА ПРОГРАМАТА НА НАУЧНИОТ СИМПОЗИУМ ЗА 2019

Објавена е програмата на научниот симпозиум „Денови на превентивната медицина во Република Македонија 2019“.Програмата може да ја видите на......

Прочитај повеќе

РЕГИСТРАЦИЈАТА И ПРИЈАВУВАЊЕТО НА АПСТРАКТИ СЕ ОТВОРЕНИ

Процесот на регистрација за пријавување на апстракти за симпозиумот е отворен

Прочитај повеќе