ОБЈАВЕНА Е КНИГАТА НА АПСТРАКТИ ОД 2019

Книгата на апстракти на симпозиумот „Денови на превентивната медицина 2019“ е објавена и можете да ја видите или преземете на следниот линк: Книгата на апстракти

Ве потсетуваме дека симпозиумот беше акредитиран и носи 12 бодови за активно и 8 за пасивно учество, како што е прикажано на сликата погоре.