Актуелно

I интернационален конгрес на превентивна медицина и јавно здравје

 
  • Македонско лекарско друштво
  • Специјалистичко здружение на лекарите по социјална медицина со организација на здравствената дејност
  • Здружение на докторите специјалисти по хигиена и здравствена екологија
  • Здружение на микробиолозите на Македонија
  • Здружение на епидемиолози на Република Македонија
  • Здружение на доктори специјалисти по медицина на трудот

     
 
Ве повикуваат да земете учество на

I интернационален конгрес на превентивна медицина и јавно здравје  

Место на настанот: хотел „Дрим“, Струга, Северна Македонија
Датум на настанот: 31.10 до 2.11. 2024