Спонзорство на симпозиумот

Спонзорство од 1000 евра.
Пленарно предавање за промоција на брендот во траење од 30 минути.
Поставување на штанд и делење на промотивен материјал на симпозиумот.
Истакнување на лого на брендот во книгата на абстракти на веб страната www.dpm.mk

Информации за симпозиумот

I инернационален конгрес на превентивна медицина и јавно здравје
18.04.2024
I конгрес на превентивна медцина и јавно здравје со меѓународно учество Место на настанот: Струга, Северна Македонија Хотел Дрим Датум на настанот: 31.10 до 2.11. 2024
Види детали

Архива на вести