Теми на симпозиумот

  • Јавноздравствени аспекти на хроничните незаразни болести
  • Здравјето на населението и животна средина - современи предизвици, сознанија и докази
  • Актуелности во микробиологијата
  • Превенција и контрола на заразните болести и имунизација
  • Здравје на работниците – превенција преку следење

Сала 1

 Четврток, 01.11.2018Петок, 02.11.2018Сабота, 03.11.2018
9:00   
10:00   
11:00   
12:00   
13:00   
14:00   
15:00   

Сала 2

 Четврток, 01.11.2018Петок, 02.11.2018Сабота, 03.11.2018
9:00   
10:00   
11:00   
12:00   
13:00   

Информации за симпозиумот

ОБЈАВЕНА Е КНИГАТА НА АПСТРАКТИ ОД 2019
21.10.2019
Книгата на апстракти на симпозиумот „Денови на превентивната медицина во РМ 2019“ е објавена и можете да ја видите или преземете на следниот линк: http://www.dpm.mk/programa-2019/Ве потсетуваме дека симпозиумот беше акредитиран и носи 12 бодови за активно и 8 за пасивно учество, како што е прикажано на сликата погоре.
Види детали

Архива на вести