Информации за учесникот

Симпозиумот ќе биде акредитиран од Лекарската комора на Македонија и Македонското лекарско друштво.
Котизацијата за учество изнесува 3100 денари.


Звање*
Име*
Презиме*
Организација/Институт*
Адреса*
Поштенски код*
Град*
Држава*
Телефон*
Е-пошта*
*

Информации за симпозиумот

ОБЈАВЕНА Е КНИГАТА НА АПСТРАКТИ ОД 2019
21.10.2019
Книгата на апстракти на симпозиумот „Денови на превентивната медицина во РМ 2019“ е објавена и можете да ја видите или преземете на следниот линк: http://www.dpm.mk/programa-2019/Ве потсетуваме дека симпозиумот беше акредитиран и носи 12 бодови за активно и 8 за пасивно учество, како што е прикажано на сликата погоре.
Види детали