Информации за учесникот

Настанот ќе биде акредитиран од Лекарската комора на Македонија и Македонското лекарско друштво.
Котизација за учесниците ќе биде 50 евра за уплати до 30 септември, а после тоа 100 евра.
 
За регистрација пополнете го формуларот подолу, a за котизација пишете порака на: booking@savana.com.mk
 


Звање*
Име*
Презиме*
Организација/Институт*
Адреса*
Поштенски код*
Град*
Држава*
Телефон*
Е-пошта*
*