Програма

Книга на апстракти на симпозиумот „Денови на превентивната медицинна во РМ 2018“ 
Програма на симпозиумот „Денови на превентивната медицина во Република Македонија 2018“

Информации за симпозиумот

I инернационален конгрес на превентивна медицина и јавно здравје
18.04.2024
I конгрес на превентивна медцина и јавно здравје со меѓународно учество Место на настанот: Струга, Северна Македонија Хотел Дрим Датум на настанот: 31.10 до 2.11. 2024
Види детали

Архива на вести