Ве повикуваме да земете учество на
 

 I ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН конгрес на превентивна медИцина и јавно здравје  


Место на настанот: Струга, Северна Македонија Хотел Дрим
Датум на настанот: 31.10 до 2.11. 2024

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ПРВИОТ КОНГРЕС НА ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА И ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Пријавување на апстракти за орална или постер презентација

ВЕСТИ

I инернационален конгрес на превентивна медицина и... 18.04.2024 I конгрес на превентивна медцина и јавно здравје со меѓународно учество Место на настанот: Струга, Северна Македонија Х... Види детали
Пријавување на апстракти за орална или постер през... 18.04.2024 Насоки и услови за пријавувањето на апстракти за орална или постер презентација Види детали
Главни теми 18.04.2024 Главни теми на првиот конгрес на превентивна медицина и јавно здравје Види детали
Види ги сите нови вести