СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО 2018

Светската здравствена организација е заснована на принципот дека сите луѓе треба да бидат способни да го остварат своето право на највисоко можно ниво на здравје. Уставот на СЗО стапи на сила на 7 април 1948 година.

Прочитај повеќе